en udstilling af
besøg Miljøpunkt Indre By-Christianshavns hjemmeside
Retur til forside
retur til forsiden
Hungry Planet - linkside
Denne link-sektion vil gradivist blive udbygget, så der er links til belysningen af alle temaplancher. En række links er til indlæg på bloggen Strøtanker om bæredygtighed, hvorfra der er links til yderligere information.


Jordkloden, Agenda 21 (01)

Velfærd uden vækst? Strøtanker om bæredygtighed 11.04.2009.

Økologiske produktivkræfter, homøostase- og HOT-model, Strøtanker om bæredygtighed 16.02.2008.

Aalborg-charteret – for bæredygtige byer og bymiljøer, Strøtanker om bæredygtighed 18.01.2008.

Agenda21, Strøtanker om bæredygtighed.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.


Hungry Planet statistik (02)

Danmarks Statistik.

UNDP - FNs udviklingsprogram.

FAOSTAT.

WHO - World Health Organization.

Det Nationale Diabetesregister.


Urban Farming Manifest (05)

Urban Agriculture - mad i byen - dansk blog.

Urban Farming Manifest (pdf).

Københavns Fødevarefællesskab.

Open Garden Squares Weekend, Conservation Foundation.

Constance Matthiessen & Anne Hamersky
: Procuce to the People, Terra Club nov.-dec. 2006.

The Vertical Farm.

RUAF – Resource Center on Urban Agriculture and Food Security.

City Harvest.

Det levende tårn, Strøtanker om bæredygtighed 23.04.2008.

Lommeparker, træer og andet grønt, Strøtanker om bæredygtighed 16.12.2008.

København ‘Åben Zoo’, Strøtanker om bæredygtighed 19.01.2009.


Almanak - opskrift på årstiden (06)

Almanak - bogens hjemmeside.


Ny Nordisk Hverdagsmad (07)

Food of Life, OPUS / Udvikling af Ny Nordisk Hverdagsmad.

www.idegryden.dk / Ny Nordisk Hverdagsmad.


Vild mad (08)

www.kulturlandskab.dk.

Foreningen til Svampekundskabens Fremme.


Søren Espersen: Vild mad – vildt godt, Strøtanker om bæredygtighed 01.02.2011.

Alle har ret til naturens spisekammer, juraeksperten.dk.

Bogtitler om vild mad

Anette Eckmann:
Naturens spisekammer. Saml og tilbered råvarer fra den vilde natur, Politikens Forlag 2011.

Anemette Olsen:
Spis dit ukrudt på menuen, Ryomgård Skarresøhus 2008.

Anemette Olsen:
Vild mad. Vilde planter du kan spise, Aschehoug 2002.

Danny Druehyld: Vild vegetarmad, forlaget Høst 1985.

Herluf Petersen:
Spiselige vilde planter, genudgivet 1977 på Carit Andersen Forlag (opr. 1944).

Anne Nilsson:
Spiselige planter fra skov og mark, Lindhardt og Ringhof 1985.

Magda Bazuin:
Ukrudtskogebogen, 2006.

Johan Lange:
Levende fortidsminder. Ukrudt, kulturhistorie, forsvarshistorie, Nationalmuseet 1972:.


Den økologiske dal (09)

www.vals.ch.

Vals, Switzerland på Wikipedia.

Wikimedia commons billeder fra Vals.

Wikimedia commons billeder fra Therme Vals.


Bæredygtig akvakultur (10)

www.vetalapalma.es.

J. Miguel Medialdea: A New Approach to Sustainable Aquaculture, The Solutions Journal 28.06.2010.

Forelsket i en fisk (video), Strøtanker om bæredygtighed.

Lisa Abend: Sustainable Aquaculture: Net Profits, Time.com.

Veta la Palma Takes Polyculture to a New Level, The Ocean Project 15.08.2010.

Villy J. Larsen: Økologisk Dambrug, Grøn Hverdag.

Lars Dahlager: Nu kan du vælge en bæredygtig fisk, Politiken 16.04.2011.

Andrew Filtcroft: You're so wrong about salmon, Mr Salmond, The Guardian 20.02.2011.

Fem arter tun er nu på rødliste som truede, Politken (Ritzau) 05.07.2011.


Naturligt landbrug (11)

The Land Institute, Salina, Kansas.

Økologiske fødevarer - bæredygtige værdier og praksis, Bærdygtighed for Fremtiden, Temahæfter 2008, Københavns Universitet.

www.skovognatur.dk.

Det økologiske mejeri.

Økologisk jordbrug godt for klimaet, Strøtanker om bæredygtighed 20.06.2008.

Christian Friis Bach og Pernille Sølvhøj Roelsgaard: Landmænd skal redde klima, Politiken 30.05.2011.

Rune Engelbrecht: Industrilandbruget på katastrofekurs - politikerne gør intet, Politiken 28.06.2011.

Contaminated - video om genmanipulerede afgrøder (video), Strøtanker om bæredygtighed 07.05.2008.

Katilyn Moore: Monsanto trying to take over world seed supply, nation by nation, naturalnews.com 27.06.2011.

David Holmgren video-interview om permakultur, Strøtanker om bæredygtighed 20.06.2008.

Tres Hermanas, Four String Farm 09.07.2010.

Blue Gold, World War Water (dokumentar), Strøtanker om bæredygtighed.

Satoyama - et fællesrum mellem menneske og natur, Strøtanker om bæredygtighed 02.09.2009.

Satoyama: Japan’s Secret Watergarden (video), Strøtanker om bæredygtighed 01.09.2009.

Michael Pollan: Farmer in Chief, New York Times 09.10.2008.

Tor Nørretranders: Vild verden – fremtidens føde, Strøtanker om bæredygtighed 24.01.2011.

Kinesiske støvlandskaber, Strøtanker om bæredygtighed 31.10.2008.

Janine M. Benyus, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Harper Collins Publishers Inc., New York, 1997.

Janine Benyus: 12 sustainable design ideas from nature (video), Strøtanker om bæredygtighed 25.01.2008.

Janine Benyus: Naturen som designmanual, Strøtanker om bæredygtighed 11.10.2008.

Janine Benyus: Brainstorming with Belugas (video), Strøtanker om bæredygtighed 11.10.2008.

Biomimicry Institute.


Kød og klima (12)

Gidon Eshel and Pamela A. Martin: Diet, Energy, and Global Warming, Earth Interactions vol. 10 no. 9 2006 pp. 1-17 (pdf).

H. Steinfeld et al.: Livestock's long shadow. Environmental issues and options, FAO, Rom 2006 (408 pp. pdf).

Kim-Ahn Tempelman og Ricardo A. Cardellino (Eds.): People and Animals. Traditional livestock keepers: Guardians of domestic animal diversity, FAO, Rom 2007 (134 pp. pdf).

Robert Goodland and Jeff Anhang: Livestock and Climate Change, World Watch Magazine vol. 22 no. 6 nov.-dec. 2009, pp. 10-19 (pdf).

Discussion Forum on Livestock Emissions, WorldWatch Institute.

Robert Goodland and Jeff Anhang: Sources and Resources for 'Livestock and Climate Change'.

Robert Goodland and Jeff Anhang: Forests, Fisheries, Agriculture: A Vision for Sustainability: Expert consultation on greenhouse gas emissions and mitigation potentials in the agriculture, forestry and fisheries sectors, U.N. Food and Agriculture Organization in Rome, Italy, 2-4 December 2009 (pdf).

Nourishing the Planet, A Worldwatch Institute Blog.

Ed Ayres: Will We Still Eat Meat? Time.com.


Anima Animal Rights: Vegetarisk starter kit.

Hvordan påvirker kødspisning jorden? vegoland.dk.

Michael Pollan: The omnivore’s next dilemma, Strøtanker om bæredygtighed 09.04.2008 (video).

Meatrix & Meet Your Meat, Strøtanker om bæredygtighed 25.02.2008.

Eat Less Meat, Strøtanker om bæredygtighed 24.02.2008.

Another Inconvenient Truth, Strøtanker om bæredygtighed 24.02.2008.

Husdyrhold producerer mere CO2 end transport, Strøtanker om bæredygtighed 24.02.2008.

Den blåfinnede tun, Strøtanker om bæredygtighed 24.02.2010.

Drop kødet én gang om ugen, Strøtanker om bæredygtighed 17.09.2008.

Ulrik Andersen: Krydderier på drøvtyggernes mad gør prutterne mindre klimaskadelig, Ingeniøren 29.07.2010.


Louise Gray: Cows fed linseed to stop them belching, The Telegraph 29.01.2011.

Louise Gray: Cows absolved of causing global warming with nitrous oxide
, The Telegraph 08.04.2010.

Damian Carrington: Insects could be the key to meeting food needs of growing global population, The Guardian 01.08.2010.


CO2-absorberende landbrug (13)

Hvor meget biochar … ? Strøtanker om bæredygtighed 23.05.2009.

BBC dokumentar: The Secret of El Dorado, Strøtanker om bæredygtighed 23.05.2009.

The promise of biochar, Strøtanker om bæredygtighed 25.05.2009.

3. generations komfurer, Strøtanker om bæredygtighed 25.05.2009.

Robert Flanagan & Dr. Stephen Joseph: Mobilising rural households to store carbon, reduce harmful emissions and improve soil fertility: introduction of third generation stoves, UNCCD 2008 (pdf).

Indoor Air Pollution Kills 46,000 People in Bangladesh Every Year, Xinhua 15.06.2009.

Klimaløsning: Bioengineering & Biochar, Strøtanker om bæredygtighed 15.03.2009.

Kølende hvidt, Strøtanker om bæredygtighed 16.01.2009.

Kølende grønt, Strøtanker om bæredygtighed 15.01.2009.

The Soil Carbon Manifesto, Strøtanker om bæredygtighed 12.10.2008.


Emballage (14)

The Story of Stuff (video), Strøtanker om bæredygtighed 03.05.2008.

Dokumentar om ‘Cradle to Cradle’: Waste = Food (video), Strøtanker om bæredygtighed 21.08.2008.

Genanvendelse og genbryg - Vestforbrænding.

Nørrebro Affaldsmodel / aluminium.

Vær smart, når du samler dåser - Sønderborg Forsyning 01.03.2008.

www.okolariet.dk / Aluminium.

www.plast.dk / Plastindustrien - om genanvendelse.

www.stopspildafmad.dk / Madspild i tal.

Sanne Wittrup: Dansk affald sviner store mængder CO2 ud i atmosfæren, Ingeniøren 27.06.2008.

England halverer sit forbrug af engangsplasticposer, Strøtanker om bæredygtighed 18.07.2009.

Kina forbyder gratis plasticposer, Strøtanker om bæredygtighed 01.06.2000.

Organiske plasticposer, Strøtanker om bæredygtighed 01.10.2008.

www.plasticoceans.net.

Duncan Clark: Hitting the bottle: Hackney's new refill scheme for wine lovers, The Guardian 24.06.2011.


Transport (15)

Transport - en erhvervsanalyse, PLS Rambøll, Erhvervs- og Boligstyrelsen 2002.

Thise lancerer Vesterhavsyoghurt med hyben og havtorn, Økologisk Landsforening 15.04.2010.

Høring om luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København/Frederiks-berg, Århus og Aalborg, Miljøstyrelsen 2010-11.

Worldwatch Institute: State of the World 2010, W.W. Norton & Company, London.

Stefanie Böge: The well-travelled yogurt pot in World Transport Policy & Practice vol. 1 no. 1, 1995, pp. 7-11.

Jeppe Juul: Økologi og transport - Miljøbelastning ved transport af økologiske fødevarer, Danmarks Aktive Forbrugere og Forlaget Pegasi 2003 (pdf).

Thorkild Nielsen: Bæredygtig transport af fødevarer, Danmarks Tekniske Universitet 2007 (pdf).

Danmarks Transportinfrastruktur 2030, Infrastrukturkommissionen, Betænkning 2008 (pdf).

Arbejde er en aktivitet, ikke et sted … Strøtanker om bæredygtighed 08.08.2008.

Godstransporten på skinner, Strøtanker om bæredygtighed 25.04.2008.

Skibsfarten producerer dødelig partikelforurening, Strøtanker om bæredygtighed 09.03.2008.

Mærsk producerer lige så meget CO2 som hele Danmark, Strøtanker om bæredygtighed 07.02.2008.

43 ton CO2-udledning pr. passager, Strøtanker om bæredygtighed 07.03.2008.

Erhvervslivet vil flyve mindre, Strøtanker om bæredygtighed 07.02.2008.

Clearing The Air, Strøtanker om bæredygtighed 07.03.2008.

Sultne motorer, Strøtanker om bæredygtighed 16.04.2008.

Biobrændstof en økologisk katastrofe, Strøtanker om bæredygtighed 14.04.2008.


Klimatologiske Tipping Points (16)

Hansen, J. et al.: Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? The Open Atmospheric Science Journal 2008 no. 2 pp. 217-231 (pdf).

www.flood.firetree.net.

Al Gore: New thinking on the climate crisis (video), Strøtanker om bæredygtighed 09.04.2008.

Al Gore: 15 ways to avert a climate crisis (video), Strøtanker om bæredygtighed 09.04.2008.

En klimatologs perspektiv, Strøtanker om bæredygtighed 07.05.2008.

Pano Kroko: Grønlands indlandsis i fare for kollaps, Strøtanker om bæredygtighed 21.02.2010.

Fiona Harvey: Target 'black carbon' to tackle climate change, recommends UN, The Guadian 23.02.2011.

Renee Schoof:
Scientists measure Arctic soot and its role in warming, McClatchy Newspapers 05.05.2011.

Indlandsisen vådrer, Strøtanker om bæredygtighed 21.02.2010.

Grønland: Håndgribelige klimaforandringer, Strøtanker om bæredygtighed 09.08.2008.

Grønlands afsmeltning accelererer havstigningen, Strøtanker om bæredygtighed 20.02.2010.

Mie Stage: Varmerekord i 2010 åd kæmpe stykke af indlandsisen, Ingeniøren 21.01.2011.

Daniel Rasmussen: Smelterekord: Over halvdelen af Grønlands indlandsis smeltede nedefra i 2010, Ingeniøren 03.02.2011.

Jens Ramskov: Dansk forsker: Grønlands is smelter i rekordtempo, Ingeniøren 23.09.2010.

Arctic warming could raise oceans 5 feet, upi.com 05.05.2011.

State of the Climate in 2009, NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center - den fulde rapport (6,6 Mb pdf) - 10 sider highlights (2,2 Mb pdf) - side til de enkelte kapitler.

Nadia Anscombe: Models guiding climate policy are 'dangerously optimistic', The Gardian 24.02.1011.

Kasper Brøndgaard Andersen: Kæmpe klimarapport fra USA: Vores planet har alle tegn på hedetur, Ingeniøren 29.07.2010.

Stefan Petersen: USA-rapport: Global opvarmning varer mindst 1000 år, Ingeniøren 21.07.2010.

Kinesiske klimaperspektiver, Strøtanker om bæredygtighed 19.05.2009.

De tusinde søers land, Strøtanker om bæredygtighed 13.09.2009.


17) Klimaerklæring

www.climatebottom.dk - Klimabundmødet Windows of Hope, dec. 2009.

Klimabundmøde-manifest / Klimaerklæring.

Download det samlede Klimabundmødehæfte med Klima-erklæring, Klimabundmøde-manifest og Begravelsestekster (17 Mb pdf).


18) Hvorfor 350 ppm?

www.350.org.

The Economics of 350: The Benefits and Costs of Climate Stabilization, Economics for Equity & Environment, 2009 (pdf).

Prisen for 350 ppm, Strøtanker om bæredygtighed 03.10.2009.

McKibben at Yale (video), Strøtanker om bæredygtighed 30.04.2009.

James Hansen om klimaforandringer (video), Strøtanker om bæredygtighed 31.12.2008.

James Hansen: Climate Threat to the Planet (video), Strøtanker om bæredygtighed 12.08.2008.

En temperaturstigning på 2-3º betyder at … Strøtanker om bæredygtighed 14.04.2009.

Kortlægning af klimaforandringer, Strøtanker om bæredygtighed 13.10.2008.

Halvdelen af alle europæiske padder udryddet i 2050, Strøtanker om bæredygtighed 26.09.2008.

Klimaforandringer og biodiversitet, Strøtanker om bæredygtighed 26.06.2008.

Klimaændringer driver planter op ad bjergsiderne, Strøtanker om bæredygtighed 30.06.2008.

Ukrudt og klimaforandringer, Strøtanker om bæredygtighed 29.06.2008.

Sure oceaner III, Strøtanker om bæredygtighed 19.06.2008.


21) Det økologiske fodaftryk

Living Planet Report - Biodiversity, biocapacity and development, Global Footprint Network 2010 (pdf).

One Planet Budgeting: Making sustainability real with the ecological footprint (video), Strøtanker om bæredygtighed 04.03.2008.

www.footprintnetwork.org.

Afrikas landmænd i kapløb mod tiden, Strøtanker om bæredygtighed 24.08.2009.

En tredjedel af Kinas CO2-udledninger skyldes eksport, Strøtanker om bæredygtighed 29.08.2008.

Afkobling af vækst og CO2-udledninger en myte, Strøtanker om bæredygtighed 03.09.2009.

Richard Heinberg: Peak Oil (video), Strøtanker om bæredygtighed 04.10.2008.

Richard Heinberg: Peak Everything (video), Strøtanker om bæredygtighed 03.10.2008.

For mange mennesker, for stort forbrug, Strøtanker om bæredygtighed 19.08.2008.

Klimaløsning: Få færre børn, Strøtanker om bæredygtighed 26.07.2008.


23) Stop spild af mad

www.stopspildafmad.dk.

Stop spild af Mad, 10:35 min. video med Selina Juul og Francis Cardenau, TV2 Lorry 10.03.2011.

Thomas Lemcke: Alle verdens sultende kunne mættes af det globale fødevarespild, Ingeniøren 24.08.2008.


24) CO2-pyramide

CO2-pyramide (pdf).

CO2-pyramide med tabel over årstidens grøntsager (pdf).

Måltiders klimapåvirkning. Kortlægning af fødevarers CO2-udledning og reduktion af CO2 fra måltider (pdf).

CO2-deklarationer på japanske forbrugsvarer, Strøtanker om bæredygtighed 20.08.2008.


En ny mærkningsordning (26)

Greenwashing Report 2009, TerraChoice (adgang til pdf).

Greenwashing Report 2010, TerraChoice (adgang til pdf).

Blueberries faked in cereals, muffins, bagels and other food products - Food Investigations (video), NaturalNews.TV 18.01.2011.

Amy Fallon: 'Local' food labelling misleads consumers, regulator reveals, The Guardian 26.02.2011.

Fred Pearce, Greenwash: Are Coke's green claims the real thing? The Guardian 04.12.2008.

Fred Pearce, Greenwash: Gulf's green claims awash in a desert of deception, The Guardian 29.01.2009.

Fred Pearce, Greenwash: Disney's green intentions are pure fantasy, The Guardian 19.03.2009.

Pano Kroko: Climate Week UK is the Greenwash Week of the Year, Bleeding Edge Blog 21.03.2011.

Paul Rauber: Secrets of the Supermarket, Terra Club nov.-dec. 2006.

Jennifer Hattam: Truth in Labeling, Terra Club nov.-dec. 2006.

Anette Claudi: Ryd op i mærkningsjunglen, Politiken 18.01.2010.

Ditte Lilholm: Buræg sælges med smukke ord, Politiken 21.02.2011.


Køkkenets klimaråd (27)

www.elsparefonden.dk Center for Energibesparelser.

www.foedevarestyrelsen.dk.

www.nrgi.dk.

Bonnie Alter: Does "Retail Activism" Work? Yes and No, treehugger.com 15.06.2011.

Miljøbevidste er ikke nødvendigvis miljøvenlige, Strøtanker om bæredygtighed 25.09.2008.

Klimaløsning: Forbrug som i 1969, Strøtanker om bæredygtighed 28.07.2008.

90% energibesparelse ved at vaske i koldt vand, Strøtanker om bæredygtighed 17.12.2008.

10 gode grunde til at hade sparepærer, Strøtanker om bæredygtighed 15.12.2008.

No Impact Man, Strøtanker om bæredygtighed 15.12.2008.

Bob Schildgen: 10 Ways to Eat Well
, Terra Club nov.-dec. 2006.


Peter Menzel & Faith D'Aluisio baggrundsinformation

Peter Menzel på Wikipedia.

Peter Menzel på TED-konferencen 2009
(popup).

www.menzelphoto.com: galleries / books / biography

These photos are from our latest book project. Maybe they can save your life.... med 15 portrætter fra Hungry Planet (pdf).

Faith D'Aluisio: Hvad skal vi have at spise? Samvirke 01.11.2005.

En verden af mad, Køkkenliv nr. 3 2007 pp. 24-25 (pdf).

Philip Greenspun: Interview with Peter Menzel and Faith D'Aluisio, photo.net april 2007.

Elizabeth Wadell: Hungry Planet by Peter Menzel and Faith D'Aluisio, The Quarterly Conversation.

Michelle Norris: 'Hungry Planet: What The World Eats', npr (8:09 min. audio) 09.09.2005.

Hungry Planet, Strøtanker om bæredygtighed 25.02.2008.

Material World, Strøtanker om bæredygtighed 25.02.2008.

A Worldwide Day's Worth of Food, time.com billedserie fra What I Eat.

www.whatieat.org.


Udstillingens temaplancher

01)
Jordkloden (2,2 Mb pdf).

02) Hungry Planet statistik (2,1 Mb pdf).

03)
Markedsbilleder fra Tyrkiet I (2,2 Mb pdf).

04) Mad i kunsten (4,6 Mb pdf).

05) Urban Farming Manifest (2,6 Mb pdf).

06)
Almanak - opskrift på årstiden (2,2 Mb pdf).

07) Ny Nordisk Hverdagsmad (2,2 Mb pdf)

08) Vild mad (2,7 Mb pdf).

09) Den økologiske dal (2,5 Mb pdf).

10)
Bæredygtig akvakultur (2,4 Mb pdf).

11)
Naturligt landbrug (2,5 Mb pdf).

12)
Kød og klima (2,3 Mb pdf).

13) CO2-absorberende landbrug (2,7 Mb pdf)

14)
Emballage (2,1 Mb pdf).

15)
Transport (2,5 Mb pdf).

16)
Klimatologiske Tipping Points (2,3 Mb pdf).

17)
Klimaerklæring (1,7 Mb pdf).

18) Hvorfor 350 ppm? (2,0 Mb pdf).

19)
Markedsbilleder fra Tyrkiet II (3,5 Mb pdf).

20) Madbilleder fra Syrien (2,9 Mb pdf).

21)
Det økologiske fodaftryk (4,2 Mb pdf).

22) Dansk familieportræt I (2,9 Mb pdf).

23)
Stop spild af mad (2,1 Mb pdf).

24)
CO2-pyramide (6,4 Mb pdf).

25)
Dansk familieportræt II (2,9 Mb pdf).

26)
En ny mærkningsordning (1,7 Mb pdf).

27)
Køkkenets klimaråd (1,7 Mb pdf).

28)
Dansk familieportræt III (3,4 Mb pdf).


Plancherne i samlet download

Temaplancherne i samlet download - 25 stk. (52,7 Mb pdf)

De danske familieportrætter i samlet download - 9 stk. (8,7 Mb pdf).


retur til forsiden
...... retur til forsiden
Familien Melander, Bargteheide, Tyskland - klik for større billede - foto: Peter Menzel
Udstillingen handler om ...
Artikeloversigt & presserum
Tirsdagsarrangementer
Skoletjeneste
Udstillingens temaplancher
Linksamling / Klima-ABC
Beregn dit madforbrug
Menzel familieportrætter (popup)

07.07.2011